Cytaty mąż żonę

Co pan Jezus mówi o gejach w Biblii

2020.09.16 13:01 SoleWanderer Co pan Jezus mówi o gejach w Biblii

Umiłowani Bracia i Siostry, w dzisiejszej ewangelii przyjrzymy się czytaniu z ewangelii św Łukasza, rodział 17:
22 Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. 23 Powiedzą wam: "Oto tam" lub: "Oto tu". Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi! 24 Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. 25 Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. 26 Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: 27 jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. 28 Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, 29 lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki* i wygubił wszystkich; 30 tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. 31 W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. 32 Przypomnijcie sobie żonę Lota. 33 Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. 34 Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 35 Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». 36 Pytali Go: «Gdzie, Panie?» 37 On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy*».
Ok, myślicie sobie, kolejne zjebane chrześcijańskie cytaty, mające zakamuflować to, że apokalipsa nigdy nie nadejdzie tekstem "nie znacie dnia ani godziny". I macie rację. Masa chrześcijańskich zjebów z Ameryki wierzy że nadejdzie koniec świata, i ci dobrzy znikną nagle a reszta będzie się trudzić, nazywa się to Wniebowzięciem (Rapture).
Ale przyjrzymy się jednak wersetom 34 i 35. Bo to jest jedyny raz, kiedy Jezus w ogóle mówi o gejach i lesbijkach.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Dlaczego dwóch ma być na jednym posłaniu? Oczywiście każdy ksiądz katecheta powie wam, że w starożytnej Galilei mogło tak być na codzień, albo jak wracał z pielgrzymki z ministrantem to spali w jednym śpiworze, i że to nic nie znaczy. Wtedy wzywacie policję. Ale poważnie, takie tłumaczenie jest żałosne i można je zastosować do każdej przypowieści. Zażądajcie wtedy dobrego omówienia zwyczajów noclegowych w Lewancie na przełomie er.
Przyjrzyjmy się właśnie też następnemu wersetowi:
Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona
Tutaj oczywiście katecheta powie wam, widzicie, mleć ziarno. Tylko że wiecie, w antycznej galilei "mleć" to mógł być eufemizm. Serio. Tak jak przyprawa pieprz nie ma nic do miłości w Polsce. W Biblii czasem pojawia się taka stylistyka że jedna zwrotka psalmu mówi to samo, co następna tylko innymi słowami - to widać w księdze Hioba, i tam właśnie mielenie ziarna jest synonimem dla seksu. Jezus znał Biblię (przecież w tej samej przypowieści nie bez powodu mówi o Sodomie i żonie Lota) i nawet jeśli ten zwrot liczył sobie setki lat, to chyba jednak był dalej stosowany. Jezus używał eufemizmu, mówiąc o lesbijkach.
Co więc Jezus mówi? Że geje i lesbijki to normalni ludzie, jeden może pójść do nieba, drugi moze nie pójśc do nieba nawet w trakcie seksu? Ja nie wiem, Jezus mi się w tym tekście wydaje całkiem spoko ziomkiem.
Oczywiście to nie jest tylko moja interpretacja, dlatego właśnie mówią o tym różne kościoły protestanckie. Poza tym jak dowodzi znany prawicowy polityk, gdyby Bóg nie chciał bym tak zinterpretował jego słowa, powstrzymałby mnię.
Ten sam rozdział Pisma jest czasem nawet wykorzystywany, by uzasadnić, że Jezus chciał nawracać pogan - zaczyna się od błyskawicy i kończy na sępach - co może też oznaczać orły. Orły i błyskawice były symbolami Rzymian, czyli, argumentują teologowie, poganie też mogą chcieć usłyszeć, że ludzie pójdą do nieba. Jeśli więc moja argumentacja wydaje się wam naciągana, to pamiętajcie - równie naciągana jest więc argumentacja że Słowo Boże mogło być kierowane do Nie-Żydów.
submitted by SoleWanderer to Polska [link] [comments]